نمونه کارها

بهترین پروژه های سورا را ببینید

رستوران آرمانی
رستوران آرمانی
شرکت توسعه قوای محرکه دینا (آدوا)
شرکت توسعه قوای محرکه دینا (آدوا)
بازارده
بازارده
پوستر مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
پوستر مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
کابینت آس دیزاین
کابینت آس دیزاین
شرکت آرسن ویرا موتور
شرکت آرسن ویرا موتور
استند اداره کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود
استند اداره کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود
استند فنی حرفه ای برادران شاهرود
استند فنی حرفه ای برادران شاهرود
وبینار دیجیتال مارکتینگ
وبینار دیجیتال مارکتینگ
پوستر رویداد اینوتکس
پوستر رویداد اینوتکس
پوستر دوره کسب و کار دانشگاه شاهرود
پوستر دوره کسب و کار دانشگاه شاهرود
نمایشگاه فرصت های شغلی
نمایشگاه فرصت های شغلی
اولین نمایشگاه کار استان سمنان
اولین نمایشگاه کار استان سمنان
سالن پیرایش گلچین
سالن پیرایش گلچین
پوستر اداره کاریابی دانشگاه صنعتی شاهرود
پوستر اداره کاریابی دانشگاه صنعتی شاهرود
استند اداره کاریابی دانشگاه صنعتی شاهرود
استند اداره کاریابی دانشگاه صنعتی شاهرود
پوستر دانشگاه فرهنگیان
پوستر دانشگاه فرهنگیان
شهر زبان فن بیان
شهر زبان فن بیان
کاریابی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود
کاریابی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود
اطلاعیه برگزاری کارگاه های دانشگاه صنعتی شاهرود
اطلاعیه برگزاری کارگاه های دانشگاه صنعتی شاهرود
شرکت هوش ماندگار افق آینده
شرکت هوش ماندگار افق آینده
آکادمی ایران فاکس
آکادمی ایران فاکس
استند اداره کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود
استند اداره کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود
سالن پیرایش گلچین
سالن پیرایش گلچین
پوستر کلاس های فنی حرفه ای
پوستر کلاس های فنی حرفه ای
کاریابی تخصصی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود
کاریابی تخصصی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود
شهر زبان فن بیان
شهر زبان فن بیان
نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شاهرود
نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شاهرود
سالن پیرایش گلچین
سالن پیرایش گلچین
نمایندگی فروش محصولات زیمنس
نمایندگی فروش محصولات زیمنس
خدمات پس از فروش افرامارت
خدمات پس از فروش افرامارت
سامانه تگ زنی به داده ها
سامانه تگ زنی به داده ها