استند فنی حرفه ای برادران شاهرود

استند فنی حرفه ای برادران شاهرود

شرکت سورا به سفارش سازمان فنی حرفه ای برادران شاهرود و با تایید رییس این سازمان این استند را طراحی نموده است.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : فنی حرفه ای شاهرود