سامانه تگ زنی به داده ها

سامانه تگ زنی به داده ها

حدود بیست هزار داده با موضوع های متفاوت توسط شرکت هوش ماندگار افق آینده جمع آوری شد و به وسیله سامانه تگ زنی که برای این شرکت طراحی شد، تگ زده شده است. در این سامانه امکان تعریف تگ، کد رنگی، کد تگ و ... تعبیه شده است.

 • لینک سایت : https://intelligeco.com

 • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - js - jquery

  HTML - Css - Bootstrap - js - jquery

 • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP in MVC Framework

  PHP in MVC Framework

 • حالت واکنش گرایی سایت : Fully responsive in all sizes with Bootstrap

  Fully responsive in all sizes with Bootstrap

 • سئو سایت : Compliance with the main rules of SEO

  Compliance with the main rules of SEO