شرکت توسعه قوای محرکه دینا (آدوا)

شرکت توسعه قوای محرکه دینا (آدوا)

شرکت فناور دیناتکنیک زیر مجموعه گروه صنعتی دیناموتور است که سال هاست در زمینه‌ی تست موتورهای احتراق داخلی و تجهیزات مرتبط با آن فعال است. این شرکت با برند آدوا شروع به ساخت دوچرخه های برقی نموده است. از این رو شرکت سورا یک وب سایت فروشگاهی به منظور فروش دوچرخه و لوازم آن برای این شرکت طراحی کرده است.

 • لینک سایت : https://adova-ebike.ir

 • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

  HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

 • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : asp.net core

  asp.net core

 • حالت واکنش گرایی سایت : Fully responsive in all sizes with Bootstrap

  Fully responsive in all sizes with Bootstrap

 • سئو سایت : Compliance with the main rules of SEO

  Compliance with the main rules of SEO