نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شاهرود

نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود و پارک علم و فناوری استان سمنان، اولین نمایشگاه کار استان سمنان را برگزار کرده اند. این وب سایت به سفارش دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی و کد زنی شده است. شرکت سورا همکاری مستقیم با دانشگاه را دارد و وظیفه طراحی سایت، تمامی پوسترها و بنرهای نمایشگاه بر عهده ما قرار گرفته است.

 • لینک سایت : https://jobfair.shahroodut.ac.ir

 • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

  HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

 • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP

  PHP

 • حالت واکنش گرایی سایت : Fully responsive in all sizes with Bootstrap

  Fully responsive in all sizes with Bootstrap

 • سئو سایت : Compliance with the main rules of SEO

  Compliance with the main rules of SEO