کابینت آس دیزاین

کابینت آس دیزاین

لوگو طراحی شده برای کابینت سازی آس دیزاین که با حرف A و S طراحی شده است. کمان دوره این لوگو همان تیغه برش کاری چوب می باشد.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : کابینت آس دیزاین