آکادمی ایران فاکس

آکادمی ایران فاکس

آکادمی ایران فاکس فعال در بخش بازارهای ارزی می باشد و یک وب سایت خبری، فروشگاهی را سفارش و تحویل گرفته است. این وب سایت تماما به سلیقه کارفرما طراحی و کدنویسی شده است.

 • لینک سایت : https://irfxac.com

 • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - js - jquery

  HTML - Css - Bootstrap - js - jquery

 • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP in MVC Framework

  PHP in MVC Framework

 • حالت واکنش گرایی سایت : Fully responsive in all sizes with Bootstrap

  Fully responsive in all sizes with Bootstrap

 • سئو سایت : Compliance with the main rules of SEO

  Compliance with the main rules of SEO