پوستر کلاس های فنی حرفه ای

پوستر کلاس های فنی حرفه ای

شرکت سورا تمامی پوسترهای فنی حرفه ای دامغان را طراحی و تنطیم می کند. ما در فنی حرفه ای دامغان کلاس برنامه نویسی زیادی برگزار کرده ایم.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : فنی حرفه ای دامغان