وبینار دیجیتال مارکتینگ

وبینار دیجیتال مارکتینگ

شرکت سورا وظیفه طراحی سایت، لوگو، پوستر و استند مرکز کاریابی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود را بر عهده دارد. این استند با تایید مدیریت امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی شده است.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود