خدمات پس از فروش افرامارت

خدمات پس از فروش افرامارت

این وب سایت به سفارش شرکت افرامارت طراحی شده است. در این سامانه خدمات پس از فروش این شرکت بررسی شده و مورد بازبینی قرار می گیرد.

 • لینک سایت : https://afraservice.com

 • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

  HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

 • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP in MVC Framework

  PHP in MVC Framework

 • حالت واکنش گرایی سایت : Fully responsive in all sizes with Bootstrap

  Fully responsive in all sizes with Bootstrap

 • سئو سایت : Compliance with the main rules of SEO

  Compliance with the main rules of SEO