پوستر دانشگاه فرهنگیان

پوستر دانشگاه فرهنگیان

این پوستر به مناسبت گرامیداشت مقام امیرکبیر به سفارش دانشگاه فرهنگیان سمنان طراحی شده است.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : دانشگاه فرهنگیان سمنان