شرکت هوش ماندگار افق آینده

شرکت هوش ماندگار افق آینده

این شرکت در بخش های عمرانی و برنامه نویسی هوش مصنوعی فعالیت می کند. این وب سایت به منظور معرفی شرکت و تست پروژه بزرگ تگ زنی داده ها طراحی شده است.

 • لینک سایت : https://intelligeco.ir

 • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - js - jquery

  HTML - Css - Bootstrap - js - jquery

 • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP in MVC Framework

  PHP in MVC Framework

 • حالت واکنش گرایی سایت : Fully responsive in all sizes with Bootstrap

  Fully responsive in all sizes with Bootstrap

 • سئو سایت : Compliance with the main rules of SEO

  Compliance with the main rules of SEO