تاخ 2

آریم وب - تاخ 2

تاخ 2 !!!

این وب سایت برای یکی برای بزرگترین نمایندگی های شرکت زیمنس آلمان در ایران طراحی شده است. این وب سایت برای معرفی محصولات این شرکت تعبیه دیده شده است و در بحث رتبه بندی گوگل در رتبه اول قرار دارد. 2

  • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : 2Css

  • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : 2Asp.Net Core

  • حالت واکنش گرایی سایت : به طور کامل responsive و 2mobile friendly